Responsibility Hub Image

אנו מחוייבים לפעול להשגת מטרותינו תוך שימוש בסטנדרטים הגבוהים ביותר של אתיקה ויושרה

למען הקהילה

אנו תומכים במגוון רחב של ארגונים ללא מטרת רווח (מלכ"ר), עם דגש מיוחד על שיתוף פעולה הדוק עם עמותות כגון כלים שלובים, גוונים ושיקום אחר, המקדמות מתן הזדמנויות לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית במטרה לשלבם בקהילה ובמעגל העבודה. אנו גאים לתמוך גם במאמצי הנתינה וההתנדבות של עובדינו ברחבי הארץ, התורמים מזמנם למען הקהילה באמצעות תכניתנו לתרומה לקהילה.

למידע נוסף

הקוד האתי של אסטרהזניקה

אסטרהזניקה דורשת מכל עובדיה לפעול על פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושרה, הגינות וכנות. אנו פועלים באופן אתי בכל פעילויותינו. הקוד האתי של אסטרהזניקה הוא המדריך את עובדינו כיצד מילים מתורגמות למעשים ולפעילויות ברחבי העולם.

למידע נוסף