A pharmcist dispensing medicines

נוירולוגיה

נוירולוגיה

יותר מ-450 מיליון אנשים ברחבי העולם לוקים במחלת נפש, הפרעה נוירולוגיות או בעיה התנהגותית ושיעורם עולה בהתמדה.

רשימת המוצרים המלאה תפורסם בקרוב, בכפוף להנחיות משרד הבריאות